PTI HCM: Lễ ra mắt lớp CEO 87

Ngày 13/05/2023, Lễ ra mắt lớp Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO 87 PTI

[PTI Hà Nội] Lễ Tôn Vinh Sự Học Của Doanh Nhân: Khát vọng 2045

Luôn hướng tới niềm tin về sự phát triển của cộng đồng doanh nhân nước

Diễn văn đáp từ của học viên tại Lễ tôn vinh sự học doanh nhân PTI Hà Nội

Kính thưa: Thầy Nguyễn Tất Thịnh – Chủ tịch Hội đồng Giảng huấn Tổ chức Giáo dục