TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Phần 1   Vị trí, vai trò của người Tổ trưởng

ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ

TT HỌC PHẦN NỘI DUNG CHI TIẾT 1 Kỹ năng thiết kế tài liệu  

MASTER PHONG THỦY – PHONG THỦY CHUYÊN SÂU TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA

TT Nội dung chi tiết 1 Học biết cách kiểm tra năng lượng các pháp

KHOA HỌC PHONG THỦY DÀNH CHO DOANH NHÂN

STT NỘI DUNG Phần 1 Kiến thức phong thủy tổng quát Phần 2 Những ngành

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGHIỆP

NỘI DUNG CHI TIẾT Phần 1: Mở shop, thiết đặt tài khoản trên: Sendo, Shopee,

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

TT Học phần Nội dung chi tiết 1 Lập kế hoạch – Tổ chức thực

KHÓA HỌC QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP

HỌC PHẦN NÔI DUNG CHI TIẾT THỜI LƯỢNG Phần 1:   Vị trí, vai trò

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHUYÊN NGHIỆP

TT HỌC PHẦN NỘI DUNG 1 Quản lý kinh doanh và Phương pháp lập kế