Giảng viên

HỘI ĐỒNG BAN GIẢNG HUẤN & CHUYÊN GIA

NGUYỄN TẤT THỊNH
Chuyên gia - Giảng viên

CHUYÊN MÔN
– Chủ tịch HĐGH Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.
– Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.
– Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia.

KINH-NGHIỆM
Hơn 20 năm kinh nghiệp trong đào tạo – huấn luyện CEO & các nhà quản lý.

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
Chuyên gia - Giảng viên

CHUYÊN MÔN

– Chủ tịch HĐGH Tổ chức Giáo dục Đào tạo Chất lượng cao PBS.
– Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương.
– Chủ tịch HĐQT IMCE Global.
– Chuyên gia tư vấn cao cấp về Thương Hiệu & Marketing.

KINH-NGHIỆM

Với hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn doanh nghiệp về thương hiệu và chiến lược marketing, ông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

VŨ CÔNG TY
Chuyên gia - Giảng viên

CHUYÊN MÔN
– Giảng viên cao cấp Tổ chức Giáo dục Đào Tạo PTI.
– Nguyên Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp – Học viện Tài chính.

KINH-NGHIỆM
Với nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và tư vấn về quản trị chiến lược tài chính, quản trị rủi ro, thẩm định dự án đầu tư, phân tích tài chính doanh nghiệp, PGS.TS Vũ Công Ty luôn mang đến cho các nhà quản lý doanh nghiệp những bài giảng thiết thực, hữu ích nhất.

PHẠM VĂN CHÍNH
Chuyên gia - Giảng viên

CHUYÊN MÔN
-Chuyên gia Phạm Văn Chính hiện là Giảng viên cao cấp thuộc Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI.
Nguyên là Giám đốc nhân sự Samsung vina.
KINH-NGHIỆM
Ông là một trong số rất ít những người nắm vững và có kinh nghiệm triển khai các công cụ quản lý nhân lực chuyên sâu như OTVR (Organization Talent Vitality Review), GPMS (Global Performance Management System), JE (Job Evaluation/ Job Band, Structure) by Mercer Approach.

NGUYỄN XUÂN HẢI
Chuyên gia - Giảng viên

CHUYÊN MÔN
Giám Đốc Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam;

KINH-NGHIỆM
Chuyên gia Nguyễn Xuân Hải có hơn 20 năm hoạt động trong công tác nhân sự. Nguyên Giám đốc nhân sự (Human Resources Director ) tại Entertainment Vietnam Corp và Giám đốc nguồn nhân lực (CPO) tại Nghia nippers Corp.

LÊ ĐẠI NGỌC
Chuyên gia - Giảng viên

CHUYÊN MÔN
Ông hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thị trường, tái cấu trúc doanh nghiệp, đào tạo & tư vấn quản trị doanh nghiệp, hàng không, tiếp thị …

KINH-NGHIỆM
Ông là giảng viên cao cấp tại Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI có trình độ học vấn cao với 20 văn bằng/chứng chỉ trong nước và quốc tế; cùng nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trực tiếp ở nhiều vị trí tại các công ty trong nước và quốc tế.